Unapređenje i provedba stručne prakse u grafičkoj tehnologiji

Projektom će se unaprijediti kvaliteta postojeće stručne prakse kao obaveznog dijela preddiplomskog studija Grafičke tehnologije u sklopu kolegija Završni rad i stručna praksa te ojačati kompetencije nastavnog osoblja za razvoj modela učenja kroz rad. Studentima će biti omogućeno stjecanje vrijednog radnog iskustva i praktičnih vještina, što će pridonijeti povećanju njihove zapošljivosti, a u skladu s potrebama tržišta rada, društvenog i gospodarskog razvoja.

Life Potential će u projektu provoditi edukaciju djelatnika Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu o uspješnim modelima provedbe stručne prakse te radionice upravljanja karijerom za studente Grafičkog fakulteta. Na tim radionicama će studenti imati prilike raditi na svom osobnom i profesionalnom razvoju te rješavanju konfliktnih situacija, podizanju samopouzdanja, prevladavanja strahova, organizaciji vremena, jačanju prezentacijskih vještina, oblikovanju uspješnih komunikacijskih vještina temeljenih na poštovanju svih prisutnih i timskom radu u malim grupama gdje će prezentirane informacije odmah naučiti iskustveno kroz stručno osmišljene vježbe izazove. Na ovaj način, studenti će dobiti maksimalnu podršku u prilagođavanju radu u realnom sektoru koje tako postaje brže i bezbolnije za mladog/ stručnjaka/inju i uspješnije ga/ju priprema za život poslije diplome, potiče samostalnost i lakše pronalaženje zaposlenja. 

 

Nositelj projekta: Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Partneri: Visoko učilište Algebra, Sveučilište Sjever, ODRAZ, Četiri FILM d.o.o., Topomatika d.o.o., Life Potential

Trajanje projekta: 09. ožujka 2020. –  08. ožujka 2023.

Financiranje: Europski socijalni fond – Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju

Ciljevi projekta

 1. Unapređenje kvalitete stručne prakse kao obaveznog dijela studijskog programa te jačanje kompetencija osoblja za razvoj modela učenja kroz rad
 2. Omogućavanje stjecanja radnog iskustva studentima kroz povećanje zastupljenosti stručne prakse kao obaveznog dijela studijskog programa

Prilagodbom sustava stručne prakse očekuje se bolja pripremljenost studenata za zahtjeve budućih poslodavaca, povećanje njihove zapošljivosti te bolja reputacija fakulteta.

Aktivnosti projekta

 

1) Unapređenje postojećih modela provedbe stručne prakse za postojeći preddiplomski studij u sklopu kolegija Završni rad i stručna praksa

 • Izrađeni ishodi učenja i postupci za vrednovanje stečenih ishoda učenja za dio stručne prakse u  sklopu preddiplomskog programa Grafičke tehnologije
 • Razvijen i unaprjeđen sustav mentorstva i stručne prakse u sklopu preddiplomskog programa Grafičke tehnologije
 • Provedena edukacija mentora o uspješnim modelima i prijenos znanja
 • Opremljeni laboratoriji / vježbaonice
 • Izrađen novi Pravilnik Grafičkog fakulteta i tri priručnika
 • Provedena anketiranja poslodavaca i studenata
 • Evaluirana praksa

(2) Provedba stručne prakse na Grafičkom fakultetu tijekom preddiplomskog studija u sklopu kolegija Završni rad i stručna praksa

 • Unaprijeđen rad Centra za upravljanje karijerom na Grafičkom fakultetu
 • Opremljen Centar za upravljanje karijerom na Grafičkom fakultetu
 • Izrađena web platforma / aplikacija
 • Organizirana konferencija o stručnoj praksi
 • Organizirana i provedena stručna praksa za min. 60 studenata
 • Održano šest predavanja za studente o upravljanju karijerom; održani Dani karijera (tri događanja na kojima sudjeluje oko 300 osoba)
 • Organizirano i provedeno pet tematskih edukacija godišnje s poslodavcima na kojima sudjeluje oko 600 osoba

(V.) Promidžba i vidljivost

 • Provedba promotivne kampanje projekta
 • Dvije diseminacijske radionice
 • Izrađeni promotivni materijali
 • Uspostavljena web stranica projekta
 • Izrada informativnih plakata

(PM) Upravljanje projektom i administracija

 

Ciljane skupine

 

 • nastavno (13) i nenastavno osoblje (2) Grafičkog fakulteta te nastavno osoblje Visokog učilišta Algebra (3) i Sveučilišta Sjever (2)
 • 60 studenata preddiplomskog studija Grafičke tehnologije