U sklopu projekta Razumijem, mogu i hoću – osobni razvoj mladih u Hrvatskoj jučer je održan prvi sastanak volontera u prostoru Centra za mlade grada Zagreba gdje su predstavnici Kluba studenata psihologije Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu Feniks i Life Potential organizacije upoznali volontere s projektom i njihovim budućim aktivnostima.

Prvom sastanku volontera prisustvovalo je šest studenata s dva fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: Hrvatskih studija (smjer psihologija i sociologija) i Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta. Predstavnici Life Potential organizacije su prisutnima objasnili svrhu i ciljeve projekta te ih pobliže upoznali s njihovim budućim aktivnostima na kojima će se angažirati tijekom trajanja projekta. Među te aktivnosti ubrajaju se: sudjelovanje u izradi i analizi istraživačkog upitnika o stupnju osobnog razvoja srednjoškolaca partnerskih srednjih škola, uključivanje u pripremu i provedbu edukativnih radionica u srednjim školama, s administrativnog i programskog aspekta, sudjelovanje u izradi edukativnih materijala i njihovoj digitalnoj dostupnosti, vođenje dnevnika sa zabilješkama na temu provedbe edukacije iz osobnog razvoja mladih u partnerskih srednjim školama koje će se uzeti u obzir tijekom izrade zaključnog izvještaja istraživanja provedenog tijekom projekta, educiranje o načinima prenošenja alata osobnog razvoja mladima, sudjelovanje u osmišljavanju i provedbi kampanje o važnosti osobnog razvoja za mlade, sudjelovanje u promidžbi i vidljivosti projekta i sudjelovanje u pisanju izvještaja projekta.

Volontiranjem na ovom projektu studenti su dobili priliku umrežiti se, naučiti metode neformalne edukacije, tehnike neurolingvističkog programiranja i coachinga koje nisu u fokusu njihove formalne edukacije, primijeniti naučeno u praksi uz stručni nadzor, ali i pridonijeti projektu svojim znanjima.

Cilj projekta Razumijem, mogu i hoću – osobni razvoj mladih u Hrvatskoj je potaknuti osobni rast i razvoj mladih, prvenstveno srednjoškolaca, kroz upoznavanje i interaktivno provođenje tehnika osobnog razvoja (coaching, NLP i sl.) te im povećati mogućnost da s tim iskustvom, znanjima i vještinama poboljšaju kvalitetu vlastitog života u skladu sa svojim interesima i sposobnostima te postanu aktivni građani, nositelji pozitivnih promjena u lokalnoj zajednici. Partnerske organizacije na projektu su Klub studenata psihologije Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Prva ekonomska škola Zagreb, Srednja škola Ilok i Life Potential organizacija.