Kroz projekt ” Razumijem, mogu i hoću – osobni razvoj mladih u Hrvatskoj” provedeno je više ciklusa edukacija o osobnom razvoju za učenike, te nas je zanimalo istražiti promjenu u percepciji učenika o važnosti osobnog razvoja.

U suradnji s Klubom studenata psihologije „Feniks“, proveli smo malo istraživanje prije i poslije provedenih radionica, vezano uz različite aspekte osobnog razvoja. Svi učenici koji su sudjelovali u radionicama ispunili su upitnik sa 11 pitanja prije sudjelovanja u radionicama, te isti takav upitnik nakon sudjelovanja.

U svakom segmentu, vidi se da se stav učenika prema osobnom razvoju, kao i sebi samima, promijenio nakon radionica u odnosu na prije. Podigla se njihova razina razumijevanja uloge osobnog razvoja za uspjeh i sreću u životu, postizanje vlastitih ciljeva, povećalo se njihovo poznavanje vlastitih potreba, želja i emocija te njihovog izražavanja i općenito komunikacijskih vještina, kao i razina motivacije i pozitivnog stava prema budućnosti.