Razumijem, mogu i hoću – osobni razvoj mladih u Hrvatskoj

Projekt Razumijem, mogu i hoću – osobni razvoj mladih u Hrvatskoj adresira problem neosvještenosti srednjoškolaca o vlastitom indentitetu: tko su, koje su njihove životne vrijednosti, koji su njihovi interesi, talenti, sposobnosti, ambicije, čime se žele baviti u životu odnosno kako žele pridonijeti zajednici čiji su integralni dio.

Putem ovog projekta provest će se edukacija osobnog razvoja za 80 srednjškolaca iz partnerskih srednjih škola s ciljem doprinosa unapređenju njihovih životnih vještina i poticanja njihovog osobnog i socijalnog razvoja, solidarnosti, socijalne uključenosti i svijesti o općim ljudskim vrijednostima te na taj način povećanja mogućnosti da s tim iskustvom, znanjima i vještinama poboljšaju kvalitetu vlastitog života i života zajednice. U sklopu projekta provest će se i istraživanje utjecaja spomenute edukacije na razinu osobnog razvoja uključenih učenika, a završna aktivnost projekta bit će kampanja važnosti edukacije osobnog razvoja za učenike srednjih škola koja će se provesti u partnerskim srednjim školama. 

Nositelj projekta: Life Potential organizacija

Partneri: Prva ekonomska škola Zagreb, Srednja škola Ilok, Klub studenata psihologije Feniks

Trajanje projekta: 01. studenog 2019. – 31. ožujka 2021.

Financiranje: Projekt Razumijem, mogu i hoću – osobni razvoj mladih u Hrvatskoj sufinanciran je sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske u iznosu od 123.139,85 Kn.

 Opis problema

Projekt Razumijem, mogu i hoću – osobni razvoj mladih u Hrvatskoj adresira problem neosvještenosti srednjoškolaca o vlastitom indentitetu: tko su, koje su njihove životne vrijednosti, koji su njihovi interesi, talenti, sposobnosti, ambicije, čime se žele baviti u životu odnosno kako žele pridonijeti zajednici čiji su integralni dio. Izgubljeni su u svijetu velikih mogućnosti i očekivanja. Formalno obrazovanje i internet omogućavaju im pristup mnogim informacijama koje često ne znaju kako, zašto, s kojom svrhom i kojim ciljem upotrijebiti u vlastitom životu. Nedostatak vizije vlastitog života povlači za sobom fenomen nedostatka motivacije za učenje, poteškoće s koncentracijom, loše upravljanje vremenom i posljedičnu pojavu ispitne anksioznosti, a nepoznavanja vlastitih vrijednosti i vrlina povezano je s nedostatkom samopouzdanja, inicijative i vjere da pojedinac može mijenjati zajednicu u kojoj živi u pozitivnom smjeru. S time u vezi, javlja se nedostatak interesa mladih za pitanja zajednice te sve češće odluke za emigracijom iz Hrvatske. Naposljetku, popularnost društvenih mreža smanjuje učestalost direktne komunikacije te se gubi znanje i primjena načela kvalitetne komunikacije za uspostavljanje zdravih odnosa s okolinom koji su jedan od najvažnijih čimbenika za zdrav razvoj ličnosti i izgradnju budućih aktivnih građana Hrvatske.

Navedeni problemi iskazani su kao rezultati nekoliko znanstvenih istraživanja, a potvrđeni kroz iskustvo Prve ekonomske škole, Srednje škole Ilok i Life Potential organizacije u radu s mladima. Ukazuju na potrebe:

 • upoznavanja mladih (srednjoškolaca) s pojmom vrijednosti i poticanja na razmišljanje o vlastitim vrijednostima, interesima, talentima, sposobnostima i životnim ambicijama u atmosferi podrške kako bi osvijestili smjer u kojem žele voditi svoj život, poboljšali njegovu kvalitetu u skladu sa svojim interesima i sposobnostima,
 • upoznavanja učenika s psihološkim alatima i tehnikama koje će im pomoći da drže pažnju, pospješe motivaciju za učenje, poslože svoje prioritete, konstruktivnije upravljaju vlastitim vremenom, bolje se nose sa stresom i strahom pri ispitima i javnim nastupima i razviju bolje mišljenje o samima sebi,
 • ukazivanja na važnost komunikacije sa samim sobom i okolinom, upoznavanja učenika s načelima kvalitetne komunikacije, praksom i usavršavanjem komunikacijskih i prezentacijskih vještina kao alata za uspostavljanje zdravih odnosa s okolinom i uspješniji timski rad,
 • jačanja samopuzdanja mladih te razvijanja incijativnosti, kreativnosti i poduzetnosti kako bi osvijestili mogućnost na primjer stvaranja vlastitog posla u nedostatku slobodnih radnih mjesta u već postojećim tvrtkama i institucijama, ali i promjena u lokalnoj zajednici,
 • za razvojem interesa mladih za pitanje zajednice, solidarnosti i uključenosti u društvena pitanja kako bi srednjoškolci danas bili pokretači i nositelji pozitivnih promjena u društvu – aktivni građani i 
 • osiguravanjem prostora i vremena za aktivnosti koje zadovoljavaju spomenute potrebe te osvijesti snaga međuvršnjačke podrške.

Opći cilj projekta

Povećati mogućnosti mladima da izvan redovitoga odgojno-obrazovnog sustava steknu znanja i vještine, usvoje primjerena stajališta te poboljšaju kvalitetu života, a u skladu sa svojim interesima i sposobnostima.

Posebni cilj projekta

Razviti i provesti učinkovitu i održivu edukaciju osobnog razvoja srednjškolaca koje će pridonijeti unapređenju njihovih životnih vještina i potaknuti njihov osobni i socijalni razvoj, solidarnost, socijalnu uključenost i svijest o općim ljudskim vrijednostima te na taj način povećati mogućnost da s tim iskustvom, znanjima i vještinama poboljšaju kvalitetu vlastitog života.

Specifični ciljevi projekta

 

(1) Podučiti učenike partnerskih srednjih škola alatima osobnog razvoja, komunikacijskim i organizacijskim vještinama. 

(2) Osnažiti kapacitete partnerskih organizacija za primjenu alata osobnog razvoja u svom radu.

(3) Osvijestiti važnost osobnog rasta i razvoja mladih za zajednicu u lokalnoj zajednici.

Direktni korisnici:

  • 80 učenika partnerskih srednjih škola
  • 6 predstavnika nastavnog osoblja partnerskih srednjih škola
  • 12 volontera – studenata psihologije, sociologije i drugih nastavničkih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Indirektni korisnici: 

 • članovi obitelji i prijatelji direktnih korisnika
 • profesori i osobe koje rade s mladima koji će koristiti edukativne materijale proizvedene tijekom projekta te njihovi učenici i mladi s kojima rade
 • šira javnost koja se potaknuta kampanjom zainteresirala za tematiku osobnog razvoja i prepoznala ga kao vrijedan dio svakodnevnog života koji poboljšava njegovu kvalitetu

Metode rada

Središnja aktivnost projekta su radionice osobnog razvoja za srednjoškolce koje će odgovoriti na navedene potrebe srednjoškolaca, a temelje se na alatima iz područja neurolingvističkog programiranja, coachinga, gestalt psihoterapije i pomnosti (engl. mindfulness). U sklopu projekta, u po dva razreda svake partnerske srednje škole provest će se desetosatni program osobnog razvoja koji će se baviti osvještavanjem životnih vrijednosti, talenata, interesa, želja polaznika i postavljanjem ciljeva kako da ostvare svoje želje, ali i razvojem komunikacijskih i prezentacijskih vještina te jačanjem samopouzdanja i inicijative. Osim toga, za učenike posebice zainteresirane za jačanje samopouzdanja i načine prevladavanja ispitne anksioznosti, provest će se još jedan program u Prvoj ekonomskoj školi Zagreb trajanju od deset školskih sati temeljen poglavito na gestalt psihoterapiji. Nadalje, u zagrebačkoj partnerskoj školi provest će se još jedan desetosatni program za društveno angažirane učenike koji će se temeljiti na razvijanju vještina vodstva, timskog rada i realizaciji ideja. Metodologija svake radionice moći će se naći na web stranici projekta lifepotential.org/razumijem-mogu-i-hocu dostupna svakom profesoru i osobi koja radi s mladima zainteresiranoj za tematiku. Nakon provedbe radionica osobnog razvoja, uključeni učenici materijalizirat će ishode učenja i predstaviti ih na školskim događanjima u sklopu kampanje važnosti edukacije u polju osobnog razvoja za učenika srednjih škola koje će provoditi partnerske srednje škole uz podršku partnera udruga.

U sklopu projekta također će se provesti istraživački upitnik na temu razine osobnog razvoja prethodno i nakon spomenute edukacije kako bi se kvantificirao njen učinak. Projekt će izraditi volonterke iz partnerske studentske udruge. U cijeli projekt bit će uključeno ukupno 12 volontera – studenata psihologije, sociologije i drugih nastavničkih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – koji će projektu pridonijeti svojim stručnim znanjima te steći nova znanja iz područja osobnog razvoja te implementacije projekata. 

Očekivani rezultati projekta

 

 • 80 učenika partnerskih srednjih škola steklo znanja iz područja osobnog razvoja kroz 60 sati edukacije na temu osobnog razvoja,
 • izrađeni materijali za provedbu edukacija na temu osobnog razvoja u digitalnom obliku, dostupni svim zainteresiranim na web stranici projekta,
 • 12 studenata volontera upoznato s tehnikama osobnog razvoja u praksi te implementacijom projekta,
 • ishodi učenja integrirani, materijalizirani i predstavljeni lokalnoj zajednici na događanju u svakoj partnerskoj školi, 
 • provedeno istraživanje razine osobnog razvoja srednjoškolaca na uzorku od minimalno 80 učenika partnerskih srednjih škola i dobiven odgovor na pitanje ima li edukacija na temu osobnog razvoja u ovom obliku utjecaja,
 • provedena kampanja u partnerskim školama o važnosti osobnog razvoja za kvalitetan život mladih i lokalne zajednice.

Ova mrežna stranica izrađena je uz financijsku podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Life Potential organizacije i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Ministarstva znanosti i obrazovanja RH.