Pronađi svoj potencijal! 

Pronađi svoj potencijal! projekt je jačanja kapaciteta mladih za zapošljavanje i samozapošljavanje u željenoj profesiji kroz ciklus od 9 radionica kojima će Life Potential organizacija u suradnji s Centrom za mlade grada Zagreba podržati mlade u osvještavanju vlastitih vrijednosti, talenata i odabira karijere, prevladavanju intrinzičnih blokada zapošljavanju i samozapošljavanju te jačanju samopouzdanja i razvijanju komunikacijskih i prezentacijskih vještina kao alata za što uspješnije zapošljavanje.

Nositelj projekta: Life Potential

Suradnik: Centar za mlade grada Zagreba

Trajanje projekta: 02. rujna 2019. – 31. prosinca 2019.

Financiranje: Projekt Pronađi svoj potencijal! financiran je sredstvima Grada Zagreba u iznosu od 10.000,00 Kn.

 Opis problema

Kroz profesionalni rad i praćenje razvoja društva, ali i privatnu interakciju s mladima u njihovim dvadesetima u Hrvatskoj, primjećujemo 2 glavna pitanja s kojima se najčešće susreću, najčešće bave i koja ih najviše opterećuju:
1) Čime se želim baviti? Čemu želim posvetiti svoju profesionalnu karijeru, svoj život?
2) Kako da to ostvarim?

Mnogi mladi ljudi teško se snalaze u bezbrojnim mogućnostima suvremenog doba podržanim razvojem tehnologije, brzom globalnom razmjenom informacija i procvatom društvenih mreža te globalizacijom općenito. Pod pritiskom odabira najbolje opcije ne znaju koju od tisuću pristupačnih izabrati za svoj profesionalni put pa čak i godinama ostaju neodlučni, postaju podložni čestim naletima anksioznosti, a ponekad i kliničkoj depresiji. 

Pojedini mladi koji jesu osvijestili svoj poziv često nailaze na intrinzične prepreke za samo-realizaciju poput manjka samopouzdanja, razvoja osjećaja manje vrijednosti (u odnosu npr. na naizgled uspješne osobe jednostrano prikazane na društvenim mrežama), prevelikog utjecaja mišljenja bliskih osoba o zvanju kojeg bi mlada osoba trebala imati umjesto ovog koje je odabrala i općeg pesimizma.

Treća skupina mladih koju bismo spomenuli su oni koji znaju čime se žele baviti, ali imaju poteškoća s pronalaženjem puta kako se financijski osamostaliti radeći ono što žele i vole.

Prema podacima iz Mjesečnog statističkog biltena HZZ-a za ožujak 2018., 39.154 nezaposlene osobe u Hrvatskoj u dobi su između 20 i 29 godina. U odnosu na zaposlene, nezaposleni su skloniji depresivnosti, anksioznosti, napetosti, nezadovoljstvu životom, osjećaju beznađa (nedostatku vizije i životne perspektive), pojavi sniženog samopoštovanja, niže razine aktivnosti, smanjenja motivacije za rad u struci i više razine socijalne izolacije.

Kako bi se smanjile vjerojatnosti ulaska u stanje dugotrajnije nezaposlenosti, treba reagirati na vrijeme. Formalno obrazovanje koje mladima daje kvalitetnu podlogu u struci te razvija vještine pamćenja, koncentracije i stjecanja radnih navika, ali ne daje toliki naglasak na razvijanje jasnih vizija samo-realizacije pojedinaca te njihovih komunikacijskih vještina, prepoznavanje potreba tržišta rada te predstavljanje sebe u kontekstu tih potreba i potrazi posla. Taj nedostatak prepoznao je i Nacionalni program za mlade koji naglašava važnost unapređenja postojećeg sustava formalnog obrazovanja s naglaskom na neformalno obrazovanje i razvoj područja rada s mladima. Udruga Life Potential daje svoj doprinos neformalnom obrazovanju mladih i ove godine kroz projekt Pronađi svoj potencijal!

Opći cilj projekta

Jačanje kapaciteta mladih za zapošljavanje i samozapošljavanje u željenoj profesiji.

Specifični ciljevi projekta

 

(1) Osvještavanje profesionalnog poziva mladih

(2) Stjecanje vještina za nadilaženje intrinzičnih prepreka samo-realizaciji mladih studenata i nezaposlenih te njihovo osnaživanje, poticanje inicijative i poduzetnosti

(3) Poboljšanje i očuvanje psih(ofiz)ičkog zdravlja studenata i mladih nezaposlenih

(4) Razvijanje mekih vještina studenata i mladih nezaposlenih

(5) Povećanje zapošljivosti studenata i mladih nezaposlenih

Direktni korisnici:

  • studenti i mladi nezaposleni 

Indirektni korisnici:

  • članovi obitelji, prijatelji i kolege direktnih korisnika
  • svi korisnici s kojima će se direktni korisnici projekta i predavači susresti u svom daljnjem profesionalnom radu

Metode rada

Ciljevi projekta Pronađi svoj potencijal! ostvarit će se putem 9 dvosatnih interaktivnih edukativnih radionica za mlade u Centru za mlade grada Zagreba u razdoblju od 9 tjedana. Radionice će biti posvećene osvještavanju vlastitih vrijednosti i ponašanja, poboljšanju komunikacije sa sobom i drugima, osvještavanju vlastitih kvaliteta i talenata, poticanju kreativnosti u rješavanju problema širokog spektra, praksi metoda postavljanja i dostizanja ciljeva, kvalitetnoj pripremi i ključnim elementima razgovora za posao, praksi asertivne komunikacije i timskom radu, a bazirane su na tehnikama neurolingvističkog programiranja, coachinga, gestalt psihoterapije, pomosti i neformalne edukacije.

Očekivani rezultati projekta

 

15 studenata i mladih nezaposlenih osvjestilo vlastiti profesionalni poziv, steklo vještine za nadilaženje intrinzičnih prepreka samo-realizaciji, razvilo tzv. meke vještine, povećalo samopouzdranje, poboljšalo psihofizičko zdravlje i u konačnici ojačalo kapacitete za zapošljavanje i samozapošljavanje u željenoj profesiji kroz 9 edukativnih radionica održanih u Centru za mlade grada Zagreba u razdoblju od rujna do studenog 2019.

Ova mrežna stranica izrađena je uz financijsku podršku Grada Zagreba. Sadržaj ove mrežne stranice u isključivoj je odgovornosti Life Potential organizacije i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Grada Zagreba.