Ostvari svoj profi cilj! 

Ostvari svoj profi cilj! projekt je jačanja kapaciteta mladih za zapošljavanje i samozapošljavanje u željenoj profesiji kroz ciklus od 5 radionica kojima će Life Potential organizacija  podržati mlade u osvještavanju vlastitih vrijednosti, talenata i odabira karijere, prevladavanju intrinzičnih blokada zapošljavanju i samozapošljavanju te jačanju samopouzdanja i razvijanju komunikacijskih i prezentacijskih vještina kao alata za što uspješnije zapošljavanje.

Nositelj projekta: Life Potential

Trajanje projekta: 07. rujna 2020. – 21. prosinca 2020.

Financiranje: Projekt Ostvari svoj profi cilj! financiran je sredstvima Grada Zagreba u iznosu od 10.000,00 Kn.

 Opis problema

Kroz profesionalni rad i praćenje razvoja društva, ali i privatnu interakciju s mladima u njihovim dvadesetima u Hrvatskoj, primjećujemo 2 glavna pitanja s kojima se najčešće susreću, najčešće bave i koja ih najviše opterećuju:
1) S čime se želim baviti? Čemu želim posvetiti svoju profesionalnu karijeru, svoj život?
2) Kako to ostvariti?

Mnogi mladi ljudi teško se snalaze u bezbrojnim mogućnostima suvremenog doba podržanim razvojem tehnologije, brzom globalnom razmjenom informacija i procvatom društvenih mreža te globalizacijom općenito. Pod pritiskom odabira najbolje opcije ne znaju koju od tisuću pristupačnih izabrati za svoj profesionalni put pa čak i godinama ostaju neodlučni, postaju podložni čestim naletima anksioznosti, a ponekad i kliničkoj depresiji. (Barry Schwartz: The Paradox of Choice, Harper Perennial, 2004.)
Pojedini mladi koji su osvijestili svoj poziv nailaze na intrinzične prepreke za samorealizaciju poput manjka samopouzdanja, razvoja osjećaja manje vrijednosti (u odnosu na npr. naizgled uspješne osobe jednostrano prikazane na društvenim mrežama), prevelikog utjecaja mišljenja bliskih osoba o zvanju kojeg bi mlada osoba trebala imati umjesto ovog koje je odabrala i općeg pesimizma. Treća skupina mladih koju bismo spomenuli su oni koji znaju čime se žele baviti, ali imaju poteškoća s pronalaženjem puta kako da se financijski osamostale radeći ono što žele i vole. Prema podacima iz Mjesečnog statističkog biltena HZZ-a za siječanj 2020., 33.919 nezaposlene osobe u Hrvatskoj u dobi su između 20 i 29 godina (16.768 nezaposlenih osoba od 20 do 24 godine i 17.151 od 25 do 29 godina).
U odnosu na zaposlene, nezaposleni su skloniji depresivnosti, anksioznosti, napetosti, nezadovoljstvu životom, osjećaju beznađa (nedostatku vizije i životne perspektive), pojavi sniženog samopoštovanja, niže razine aktivnosti, smanjenja motivacije za rad u struci i više razine socijalne izolacije (Vladislav Vujčića, HZZ).
Kako bi se smanjile vjerojatnosti ulaska u stanje dugotrajnije nezaposlenosti, treba reagirati na vrijeme. Formalno obrazovanje koje mladima daje kvalitetnu podlogu u struci te razvija vještine pamćenja, koncentracije i stjecanja radnih navika, ali ne daje toliki naglasak na razvijanje jasnih vizija samo-realizacije pojedinaca te njihovih komunikacijskih vještina, prepoznavanje potreba tržišta rada te predstavljanje sebe u kontekstu tih potreba i potrazi posla. Taj nedostatak prepoznao je i Nacionalni program za mlade koji naglašava važnost unapređenja postojećeg sustava formalnog obrazovanja s naglaskom na neformalno obrazovanje i razvoj područja rada s mladima. Potaknuta dobrim rezultatima i pozitivnim povratnim informacijama sudionika radionica Mladi i osobni razvoj (2017.), Mladi samouvjereno naprijed! (2018./2019.) i  Pronađi svoj potencijal! (2019.), udruga Life Potential odlučila je dati svoj doprinos neformalnom obrazovanju mladih i ove godine kroz projekt Ostvari svoj profi cilj.

Opći cilj projekta

Jačanje kapaciteta mladih za zapošljavanje i samozapošljavanje u željenoj profesiji.

Specifični ciljevi projekta

 

(1) Osvještavanje profesionalnog poziva mladih

(2) Stjecanje vještina potrebnih za zapošljavanje i/ili samozapošljavanje

(3) Povećanje zapošljivosti studenata i mladih nezaposlenih

Direktni korisnici:

  • studenti i mladi nezaposleni 

Indirektni korisnici:

  • članovi obitelji, prijatelji i kolege direktnih korisnika
  • svi korisnici s kojima će se direktni korisnici projekta i predavači susresti u svom daljnjem profesionalnom radu

Metode rada

Središnja aktivnost projekta Ostvari svoj profi cilj! jest program od 5 dvosatnih radionica putem kojih će se koristiti alati iz područja coachinga, gestalt psihoterapije, neuro-lingvističkog programiranja i mindfulnessa kako bi osvijestili profesionalni poziv mladih, ojačali samopouzdanje, potaknuli njihovu proaktivnost, poboljšali njihove komunikacijske i prezentacijske vještine i dali im konkretna znanja o pisanju životopisa i pripremi za razgovor za posao koja će im pomoći u boljoj konkurentnosti na tržištu rada.

Očekivani rezultati projekta

 

15 studenata i mladih nezaposlenih osvjestilo vlastiti profesionalni poziv, steklo vještine za nadilaženje intrinzičnih prepreka samo-realizaciji, razvilo tzv. meke vještine, povećalo samopouzdranje, poboljšalo psihofizičko zdravlje i u konačnici ojačalo kapacitete za zapošljavanje i samozapošljavanje u željenoj profesiji kroz 5 edukativnih radionica održanih u razdoblju od rujna do studenog 2020. godine.

Ova mrežna stranica izrađena je uz financijsku podršku Grada Zagreba. Sadržaj ove mrežne stranice u isključivoj je odgovornosti Life Potential organizacije i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Grada Zagreba.