Osobni razvoj u Zagrebu

Osobni razvoj u Zagrebu  je polugodišnji projekt čija je svrha bila povećanje kvalitete života polaznika radionica kroz jačanje samopouzdanja i primjenu postupaka modifikacije neželjenog ponašanja.

Krajnji cilj radionica je bio poticanje i omogućavanje stvaranje kvalitete izvrsnosti i učinkovito prenošenje najbolje prakse unutar privatnog i radnog okruženja. Na radionicama su sudionici usvojili metode i alate korisne za lakše snalaženje u stresnim situacijama.

Putem radionica, studentima i nezaposlenima su osvijetili načine poboljšanja njihova života u području mentalnog zdravlja te su posljedično povećali razinu njihove zapošljivosti.

Nositelj projekta: Life Potential

Trajanje projekta: 15. lipnja 2016. – 31. prosinca 2016.

Financiranje: Projekt je sufinanciran sredstvima iz Proračuna Grada Zagreba

Opći cilj projekta

Pridonijeti radu s mladima kroz stvaranje Centra osobnog razvoja za mlade i njegovog djelovanja u smjeru razvoja učenja i stjecanja cjeloživotnih kompetencija.

Specifični ciljevi projekta

 •  stjecanje vještina za suočavanje sa stresnim situacijama u poslovnom okruženju
 • očuvanje psihičkog zdravlja studenata i mladih nezaposlenih
 • razvijanje profesionalnih kompetencija studenata i mladih nezaposlenih
 • povećanje zapošljivosti studenata i mladih nezaposlenih

Ciljane skupine

 • 30 studenata i mladih nezaposlenih uključenih u 2 ciklusa radionica „Osobni razvoj u Zagrebu”
 • 5 volontera
 • članovi obitelji polaznika edukacija životnih vještina
 • svi korisnici s kojima će se polaznici programa, volonteri i predavači susresti u svojem daljnjem profesionaknom radu

Aktivnosti

 1. Planiranje i organizacija događaja
 2. Informiranje javnosti i promidžba događanja
 3. Organizacija prostora za predavanja
 4. 8 edukativnih radionica za mlade u svrhu povećanja kvalitete života – 2 ciklusa po 4 radionice

 Očekivani rezultati projekta

 1.  30 studenata i mladih nezaposlenih uključeno u ciklus radionica namijenjen usvajanju životnih vještina
 2.  5 volontera sudjelovalo u provedbi projekta te se indirektno upoznati s organizacijom evenata, ali i edukacijama koje će se provoditi
 3. provedeno 8 radionica osobnog razvoja kroz inovativne metode u ukupnom trajanju od 16 školskih sati
 4. 2 trenera / predavača sudjelovalo u radionicama i steklo praktično iskustvo u radu s polaznicima spomenutih edukacija
 5. 5 članova udruge steklo iskustvo u provedbi projekta i pojačalo organizacijski kapacitet udruge.

Ova mrežna stranica izrađena je uz financijsku podršku Grada Zagreba. Sadržaj ove mrežne stranice u isključivoj je odgovornosti Life Potential organizacije i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Grada Zagreba.