Održivi razvoj društva kreće od mladih!

Održivi razvoj društva kreće od mladih! projekt je kojim organizacije civilnoga društva pridonose razvoju kompetencija i aktivnog sudjelovanja mladih u području održivog razvoja putem uspostavljanja partnerstva organizacija civilnoga društva, škola i lokalne zajednice u podizanju svijesti o održivom razvoju.

Kroz edukaciju nastavnika Prve ekonomske škole i Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju, zainteresiranih nastavnika drugih srednjih škola i predstavnika civilnog društva na temu održivog razvoja i organizacije zajednice izgrađuje se platforma za mogućnost edukacije budućih generacija učenika na temu održivog razvoja.

Edukacijom učenika na temu održivog i osobnog razvoja, učenike se osnažuje za poduzimanje inicijativa održivog razvoja u školi i/ili lokalnoj zajednici kroz volonterske akcije.

Šira javnost upoznat će se s konceptom održivog razvoja i potencijala utjecaja mladih na lokalnu zajednicu kroz dvije panel rasprave.

Nositelj projekta: Life Potential

Partneri: ODRAZPrva ekonomska škola ZagrebŠkola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju

Trajanje projekta: 29. lipnja 2019. – 28. lipnja 2021.

Financiranje: Projekt je 90% sufinanciran kroz Švicarsko-hrvatski program suradnje kao podrška osnaživanju doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije u iznosu od 499,730.00 Kn. Ukupna vrijednost projekta je 555,255.56 Kn.

Opći cilj projekta

Povećati razinu i opseg informiranosti građana, posebice odgojno-obrazovnih djelatnika i mladih, o konceptu održivog razvoja te potaknuti mlade na djelovanje i iniciranje djelovanja usmjerenog ka ostvarenju ciljeva održivog razvoja i održivog društva u cijelosti.

Pridonijeti razvoju održivog društva na svim razinama u svim segmentima.

Specifični ciljevi projekta

 

(1) Povećati ulogu organizacija civilnoga društva u razvoju kompetencija i aktivnog sudjelovanja mladih u području održivog razvoja

Kroz suradnju s Prvom ekonomskom školom u Zagrebu i Školom za grafiku, dizajn i medijsku produkciju, udruge ODRAZ i Life Potential će prenijeti svoja znanja i vještine nastavnicima partnerskih i drugih zainteresiranih zagrebačkih srednjih škola te učenicima. ODRAZ će  nastavnike i učenike educirati o konceptu održivog razvoja te njegovoj važnosti za društvo, prezentirati im mogućnosti kako se škole mogu uključiti u održivi razvoj zajednice i kako nastavnici mogu prenijeti naučeno učenicima. Life Potential organizacija fokusirat će se na direktan rad sa srednjoškolcima usmjeren na osvještavanje njihovih vrijednosti, tolerancije, osnaživanje, jačanje motivacije, samopouzdanja i poduzetnosti kako bi mlade potaknula na aktivno sudjelovanje u području održivog razvoja zajednice. Iz perspektive da se promjene događanju djelovanjem, ovim projektom želimo osnažiti mlade, na kojima svijet ostaje, za poticanje i provođenje pozitivnih promjena usklađenih s konceptom održivog razvoja.

(2) Osnažiti partnerstva organizacija civilnoga društva, škola i lokalne zajednice u podizanju svijesti održivom razvoju

Jedino suradnjom svih sastavnica društva promjene mogu biti korijenske i dugoročne. Drugim riječima, kroz jačanje međusektorske suradnje radimo na stvaranju društva koje će podržati aktualne i buduće inicijative mladih u području održivog razvoja. Stoga smo u ovom projektu povezali škole i organizacije civilnog društva, a kroz aktivnosti volontiranja i organizaciju panel rasprava za širu javnost željeli bismo doprijeti i do drugih dionika društva, informirati ih o održivom razvoju i potaknuti na provedbu njegovih načela.

Ciljane skupine

  • nastavnici Prve ekonomske škole, Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju i drugih zainteresiranih zagrebačkih srednjih škola te zainteresirani predstavnici organizacija civilnog društva
  • učenici Prve ekonomske školeŠkole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju
  • roditelji i obitelji navedenih učenika
  • lokalna zajednica i šira javnost

Aktivnosti

  1. Jačanje stručnih kapaciteta Prve ekonomske školeŠkole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju te ostalih zainteresiranih zagrebačkih srednjih škola i organizacija civilnog društva o održivom razvoju i organiziranju zajednice
  2. Osnaživanje učenika Prve ekonomske školeŠkole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju za održivi razvoj zajednice
  3. Provedba učeničkih projekata održivog razvoja u školi i/ili lokalnoj zajednice
  4. Podizanje javne svijesti o važnosti ciljeva održivog razvoja i ulozi mladih u njihovom postizanju

 Očekivani rezultati projekta

 

1. 25 srednjoškolskih nastavnika i predstavnika organizacija civilnog društva s područja grada Zagreba educirano o održivom razvoju, organiziranju zajednice, važnosti suradnje i partnerstva, ekonomske i socijalne kohezije, ulogama sektora u društvu, volonterstvu, održivom razvoju u školama itd. kroz 5 dvodnevnih trening-blokova u sklopu kojih su polaznicima prezentirani i društveno poduzetnički duh Poljoprivredne škole Dalj,  metode kako je The British School of Paris postala škola koja ne koristi jednokratnu plastiku te rad i koncept socijalnog poduzetništva Eko centra Zlatna Greda;

2. 100 učenika partnerskih srednjih škola osnaženo za održivi razvoj zajednice putem 16 radionica; 

3. provedene 4 radionice za 10 profesora i zaposlenika partnerskih srednjih škola na temu volontiranja i organizacije volontera te 4 volonterske akcije na temu održivog razvoja u školi i/ili lokalnoj zajednici u organizaciji ukupno 100 učenika partnerskih srednjih škola;

4. održane 2 panel rasprave na temu održivog i osobnog razvoja u srednjoškolskoj nastavi te uključivanja srednjih škola u održivi razvoj lokalnih zajednica za širu javnost;

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Stajališta izražena na ovoj stranici isključiva su odgovornost Life Potential organizacije i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.