Održivi razvoj društva kreće od mladih!

Održivi razvoj društva kreće od mladih! projekt je kojim organizacije civilnoga društva pridonose razvoju kompetencija i aktivnog sudjelovanja mladih u području održivog razvoja putem uspostavljanja partnerstva organizacija civilnoga društva, škola i lokalne zajednice u podizanju svijesti o održivom razvoju.

Kroz edukaciju nastavnika Prve ekonomske škole i Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju, zainteresiranih nastavnika drugih srednjih škola i predstavnika civilnog društva na temu održivog razvoja i organizacije zajednice izgrađuje se platforma za mogućnost edukacije budućih generacija učenika na temu održivog razvoja.

Edukacijom učenika na temu održivog i osobnog razvoja, učenike se osnažuje za poduzimanje inicijativa održivog razvoja u školi i/ili lokalnoj zajednici kroz volonterske akcije.

Šira javnost upoznat će se s konceptom održivog razvoja i potencijala utjecaja mladih na lokalnu zajednicu kroz dvije panel rasprave.

Nositelj projekta: Life Potential

Partneri: ODRAZPrva ekonomska škola ZagrebŠkola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju

Trajanje projekta: 29. lipnja 2019. – 28. lipnja 2021.

Financiranje: Projekt je 90% sufinanciran kroz Švicarsko-hrvatski program suradnje kao podrška osnaživanju doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije u iznosu od 499,730.00 Kn. Ukupna vrijednost projekta je 555,255.56 Kn.

Opći cilj projekta

Povećati razinu i opseg informiranosti građana, posebice odgojno-obrazovnih djelatnika i mladih, o konceptu održivog razvoja te potaknuti mlade na djelovanje i iniciranje djelovanja usmjerenog ka ostvarenju ciljeva održivog razvoja i održivog društva u cijelosti.

Pridonijeti razvoju održivog društva na svim razinama u svim segmentima.

Specifični ciljevi projekta

 

(1) Povećati ulogu organizacija civilnoga društva u razvoju kompetencija i aktivnog sudjelovanja mladih u području održivog razvoja

Kroz suradnju s Prvom ekonomskom školom u Zagrebu i Školom za grafiku, dizajn i medijsku produkciju, udruge ODRAZ i Life Potential će prenijeti svoja znanja i vještine nastavnicima partnerskih i drugih zainteresiranih zagrebačkih srednjih škola te učenicima. ODRAZ će  nastavnike i učenike educirati o konceptu održivog razvoja te njegovoj važnosti za društvo, prezentirati im mogućnosti kako se škole mogu uključiti u održivi razvoj zajednice i kako nastavnici mogu prenijeti naučeno učenicima. Life Potential organizacija fokusirat će se na direktan rad sa srednjoškolcima usmjeren na osvještavanje njihovih vrijednosti, tolerancije, osnaživanje, jačanje motivacije, samopouzdanja i poduzetnosti kako bi mlade potaknula na aktivno sudjelovanje u području održivog razvoja zajednice. Iz perspektive da se promjene događanju djelovanjem, ovim projektom želimo osnažiti mlade, na kojima svijet ostaje, za poticanje i provođenje pozitivnih promjena usklađenih s konceptom održivog razvoja.

(2) Osnažiti partnerstva organizacija civilnoga društva, škola i lokalne zajednice u podizanju svijesti održivom razvoju

Jedino suradnjom svih sastavnica društva promjene mogu biti korijenske i dugoročne. Drugim riječima, kroz jačanje međusektorske suradnje radimo na stvaranju društva koje će podržati aktualne i buduće inicijative mladih u području održivog razvoja. Stoga smo u ovom projektu povezali škole i organizacije civilnog društva, a kroz aktivnosti volontiranja i organizaciju panel rasprava za širu javnost željeli bismo doprijeti i do drugih dionika društva, informirati ih o održivom razvoju i potaknuti na provedbu njegovih načela.

Ciljane skupine

  • nastavnici Prve ekonomske škole, Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju i drugih zainteresiranih zagrebačkih srednjih škola te zainteresirani predstavnici organizacija civilnog društva
  • učenici Prve ekonomske školeŠkole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju
  • roditelji i obitelji navedenih učenika
  • lokalna zajednica i šira javnost

Očuvanje je stanje sklada između čovjeka i zemlje.

– Aldo Leopold

Aktivnosti

  1. Jačanje stručnih kapaciteta Prve ekonomske školeŠkole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju te ostalih zainteresiranih zagrebačkih srednjih škola i organizacija civilnog društva o održivom razvoju i organiziranju zajednice
  2. Osnaživanje učenika Prve ekonomske školeŠkole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju za održivi razvoj zajednice
  3. Provedba učeničkih projekata održivog razvoja u školi i/ili lokalnoj zajednice
  4. Podizanje javne svijesti o važnosti ciljeva održivog razvoja i ulozi mladih u njihovom postizanju

Aktivnost 1: Jačanje stručnih kapaciteta škola o održivom razvoju i organiziranju zajednice

Održano je 5 trening blokova o  održivom razvoju, organiziranju zajednice, važnosti suradnje i partnerstva, ekonomske i socijalne kohezije, ulogama sektora u društvu, volonterstvu, održivom razvoju u školama itd. za srednjoškolske nastavnike te predstavnike organizacija civilnog društva te studijsko putovanje koje je polaznike inspiriralo za aktivno bavljenje temom održivog razvoja.

Ovi interaktivni, neformalni, ali i stručni trening blokovi su se bavili raznim temama održivog razvoja: globalnim ciljevima održivog razvoja, društveno korisnim učenjem, društveno odgovornim poslovanjem, primjerima održivih razvoja škola i iskustvima iz prakse, poticanjem učeničkih projekata održivog razvoja i volonterizma u školama te obrazovanjem za održivi razvoj.

Aktivnost 2: Osnaživanje mladih za održivi razvoj zajednice

Održane su mnogobrojne radionice za učenike partnerskih srednjih škola u organizaciji ODRAZa i Life Potential organizacije.

Učenici su se upoznali s konceptom održivog razvoja te osvijestili njihovu važnost što je ujedno bila i dobra osnova za njihove daljnje aktivnosti u školi i zajednici, putem kojih se o održivom razvoju informirao širi krug učenika, ali i njihovih obitelji.

Kako je osobni razvoj ključan za proaktivnost i samopouzdanje poduzimanja akcija održivog razvoja u zajednici, kroz ove radionice učenici su radili na prepoznavanju vlastitih vrijednosti, osobnom osnaživanju i jačanju vlastite inicijative, osjećaju odgovornosti za realnost u kojoj žive, razvijanju tolerancije i inkluzije, širenju perspektive, razvijanju timskog rada i kreativnog rješavanja problema.

Učenici o radionicama:

Odlično mi je bilo što je trener pričao sa svima nama, i poslušao nas je što god smo pričali.

Najviše mi se svidjelo ispunjavanje kalkulatora ekološkog otiska zato jer je bilo zanimljivo i informativno, bilo je zanimljivo vidjeti rezultate.  Shvatio sam da imamo veliki ekološki otisak.

Super mi je bilo dobiti novo znanje o tome kako da ostvarimo svoje želje i ciljeve.

Iznenadilo me da stvari na koje nisam obraćala pozornost toliko utječu na okoliš.

Aktivnost 3: Učenički projekti održivog razvoja u školi i/ili lokalnoj zajednici

U svakoj partnerskoj školi održane su radionice za nastavno i nenastavno osoblje škole kao priprema za podršku učenicima i njihovom volonterskom projektu održivog razvoja u školi i/ili lokalnoj zajednici, nakon čega su osobe uključene u projekt o volontiranju i njegovom značaju za zajednicu educirali svoje učenike.

Učenici su potom osmislili i proveli volonterske akcije vezane za održivi razvoj u vlastitoj školi i lokalnoj zajednici uz podršku razrednika i partnerskih udruga. Time su već u srednjoškolskoj dobi preuzeli funkciju odgovornih građana, organizatora lokalne zajednice, nositelja održivog razvoja u zajednici te osvjestili kako mogu utjecati na nju.

“50 cent” humanitarna akcija u Školi za grafiku, dizajn i medijsku produkciju

Kroz period od godinu dana učenici su skupljali plastične boce te ih periodički odnosili na reciklažu. Uz to, učenici smjera “grafički urednici dizajneri” su osmislili grafički logo za ove volonterske akcije koji je potom korišten za izradu majica. Nakon godinu dana, dio sredstava prikupljenih od boca učenici su uložili u kupnju poklona za djecu iz Doma sv. Josipa, a ostatak im donirali. Povod je bio blagdan sv.Nikole te su darovi jako obradovali djecu iz doma.

“Mladi protiv vršnjačkog nasilja na društvenim mrežama” volonterska akcija u Prvoj ekonomskoj školi u Zagrebu

S obzirom na panedmiju, ove školske godine mladi su puno više vremena proveli na Internetu, kako prateći nastavu, tako i na društvenim mrežama. Učenici su primjetili da se tako povećala i količina nasilja u virtualnom prostoru, te kroz ovu volontersku akciju odvojili svoje vrijeme kako bi detektirali i saželi sva neželjena ponašanja na društvenim mrežama koja se tiču komunikacije maloljetnika. Potom su osmislili načine kako reagirati na to nasilje te izradili brošuru dostupnu svim učenicima škole.

“Učenici za učenike” projekt u Školi za grafiku, dizajn i medijsku produkciju

Inspiriran filozofijom ponovne uporabe kao alternativom konzumerizmu, ovaj projekt je okupio učenike oko uređenja unutrašnjih i vanjskih prostora škole. Pronalaskom besplatnog namještaja preko internetskih stranica i društvenih mreža, kreirana je otvorena knjižnica na čijim policama si učenici mogu razmjenjivati knjige i druge predmete, a kaučevi smješteni između polica služe kao mjesto za odmor. U istom duhu nekonzumerizma je uređena i vanjska učionica čiji “krov” čine stari kišobrani, a namještaj je izrađen od paleta.

“Volontiraj znanjem” projekt u Prvoj ekonomskoj školi u Zagrebu

Trideset troje učenika drugih razreda odlučilo se volontirati kako bi pomogli kolegama sa školskim obavezama i učenjem. Učenici su svoja znanja stečena u školi, ali i izvan nje, dijelili s učenicima koji su imali teškoće u usvajanju i razumijevanju gradiva. Glavna uzrečica i moto ove volonterske akcije “Podijeli svoje znanje onima koji znaju manje!” je upravo i najbolji opis ovih vršnjačkih online intrukcija. Uz pomoć kolegama u područjima Računovodstva, Matematike i Hrvatski jezik, učenici su također promovirali svijest o važnosti solidarnosti i međusobnog pomaganja.

Vjerujem da je imati zemlju i ne uništiti je najljepši oblik umjetnosti koji biste mogli poželjeti.

– Andy Warhol

Aktivnost 4: Podizanje javne svijesti o važnosti ciljeva održivog razvoja i ulozi mladih u njihovom postizanju

U sklopu projekta održali smo dvije javne panel rasprave te kroz mnogobrojne objave radili na podizanju javne svijesti o važnosti ciljeva održivog i osobnog razvoja te ulozi mladih u njihovom postizanju.

Na prvoj panel raspravi “Održivi i osobni razvoj  u srednjoškolskoj nastavi” spomenuti su problemi današnjeg načina življenja, odnosa prema prirodnim resursima i posljedicama takvog odnosa na opstanak civilizacije i kvalitetu života pojedinca i društva u cjelini te istaknuta      važnost      obrazovanja u polju osobnog i održivog razvoja, angažmana pojedinačno profesora, ali i škola te planova Ministarstva znanosti i obrazovanja u području održivog razvoja. 

Kroz drugu panel raspravu “Održivi i osobni razvoj  u srednjoškolskoj nastavi” istražili smo i osvijestili potencijal mladih za održivi razvoj lokalne zajednice. Preko 60 sudionika, većinom srednjoškolskih nastavnika iz svih dijelova Hrvatske te predstavnika udruga, imalo je priliku poslušati zanimljive i inspirativne primjere suradnje škola, udruga i lokalne zajednice iz Zagreba, Osijeka, Rijeke i Slavonskog Broda.

 Očekivani rezultati projekta

 

1. 25 srednjoškolskih nastavnika i predstavnika organizacija civilnog društva s područja grada Zagreba educirano o održivom razvoju, organiziranju zajednice, važnosti suradnje i partnerstva, ekonomske i socijalne kohezije, ulogama sektora u društvu, volonterstvu, održivom razvoju u školama itd. kroz 5 dvodnevnih trening-blokova u sklopu kojih su polaznicima prezentirani i društveno poduzetnički duh Poljoprivredne škole Dalj,  metode kako je The British School of Paris postala škola koja ne koristi jednokratnu plastiku te rad i koncept socijalnog poduzetništva Eko centra Zlatna Greda;

2. 100 učenika partnerskih srednjih škola osnaženo za održivi razvoj zajednice putem 16 radionica; 

3. provedene 4 radionice za 10 profesora i zaposlenika partnerskih srednjih škola na temu volontiranja i organizacije volontera te 4 volonterske akcije na temu održivog razvoja u školi i/ili lokalnoj zajednici u organizaciji ukupno 100 učenika partnerskih srednjih škola;

4. održane 2 panel rasprave na temu održivog i osobnog razvoja u srednjoškolskoj nastavi te uključivanja srednjih škola u održivi razvoj lokalnih zajednica za širu javnost;

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Stajališta izražena na ovoj stranici isključiva su odgovornost Life Potential organizacije i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.