Odrazi se znanjem – pokreni zajednicu

Projekt Odrazi se znanjem – pokreni zajednicu Fakulteti i udruge zajedno za održivi razvoj lokalnih zajednica omogućit će studentima Ekonomskog i Grafičkog fakulteta u Zagrebu stjecanje novih znanja i vještina za razvoj zajednice, uspostavom održivog programa društveno korisnog učenja i suradnje s OCD-ima i međufakultetske suradnje. Projekt uključuje studente i nastavnike s dva fakulteta te 20 udruga u kojima će se provoditi metoda društveno korisnog učenja na osam kolegija.

Nositelj projekta: ODRAZ

Partneri: Life Potential, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Trajanje projekta: 19. ožujka 2018. – 18. ožujka 2020.

Financiranje: Projekt je sufinancirala Europska unija u iznosu od 85% (733.695,95 kn) iz Europskog socijalnog fonda – “Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja”, a udio od 15% (129.475,76 kn) osiguran je iz sredstava Državnog proračuna, na poziciju Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Svrha projekta

Podržati i potaknuti suradnju između dviju visokoobrazovnih institucija (Ekonomskog i Grafičkog fakulteta u Zagrebu) i organizacija civilnog društva, prvenstveno udruga koje djeluju u zajednici, primjenom modela društveno korisnog učenja (DKU) i izravnim uključivanjem studenata i profesora u rad udruga.

Studenti i profesori uključeni u projekt povećat će osjećaj društvene odgovornosti i predanost unaprjeđenju kvalitete života u zajednici i društvu.

Opći cilj projekta

Omogućiti studentima Ekonomskog i Grafičkog fakulteta u Zagrebu stjecanje novih znanja i vještina za razvoj zajednice, uspostavom održivog programa društveno korisnog učenja i suradnje s OCD-ima i međufakultetske suradnje.

Specifični cilj projekta

 

(1) Osnažiti stručne kapacitete uključenih organizacija civilnog društva i sveučilišnih nastavnika s Ekonomskog i Grafičkog fakulteta u Zagrebu za primjenu metode društveno korisnog učenja

Edukacija profesora Ekonomskog i Grafičkog fakulteta i predstavnika udruga o DKU metodi i njenoj primjeni uz tri studijske posjete primjerima dobre prakse.

(2) Primjena metode društveno korisnog učenja na Ekonomskom i Grafičkom fakultetu u Zagrebu

Izrada dopune / modificiranja nastave za predmete u koje će biti uključena metoda DKU na dva fakulteta:
Predmeti uključeni s EFZG: Marketing neprofitnih organizacija (ljetni semestar); Marketing of non-profit organizations (ljetni semestar); Interaktivna marketinška komunikacija (ljetni semestar); Menadžment neprofitnih organizacija (zimski semestar); Internship (zimski semestar)
Predmeti uključeni s GFZG: Web dizajn 1 i 2 (ljetni i zimski semestar); Tisak i dizajn (ljetni semestar); Multimedijske komunikacije 1 i 2 (ljetni i zimski semestar)
Izrada planova uključivanja studenata u rad udruga;
Provedba metode društveno korisnog učenja u udrugama uz mentorsku podršku – 40 studenata uključeno u rad 20 udruga.

(3) Jačanje društvene odgovornosti sveučilišnih nastavnika i studenata na Ekonomskom i Grafičkom fakultetu u Zagrebu

Edukativne radionice za stjecanje dodatnih znanja i vještina za jačanje društvene odgovornosti i razvoj novih projekata (Digitalna komunikacija i oglašavanje; Načela održivog razvoja i Globalni ciljevi održivog razvoja; Međusektorska suradnja i dobro upravljanje; Od ideje do projekta)
Gostujuća predavanja na fakultetima o radu udruga uključenih u projekt.

Očekivani rezultati

  • osam profesora i 15 predstavnika udruga educirano o metodi DKU i načinima njene primjene te upoznato s primjerima dobre prakse uključivanja mladih u razvoj lokalne zajednice i pokretanja društveno poduzetničkih projekata
  • modificirano 8 nastavnih planova za primjenu DKU metode za osam predmeta na dva fakulteta
  • izrađeno 20 planova za uključivanje studenata u rad 20 udruga; izrađen plan pružanja mentorske podrške studentima te program za praćenje napretka studenata i kvalitetniju mentorsku podršku
  • 40 studenata uključeno u rad 20 udruga – 2.000 sati studentskog angažmana u udrugama; izrađeno, nadograđeno 20 web stranica, društvenih mreža ili drugih komunikacijskih kanala udruga; izrađeni ili unaprijeđeni marketinški planovi udruga; poboljšane upravljačke sposobnosti u udrugama; pruženo 170 sati mentorske podrške; kroz edukativne radionice “coachinga” 40 studenata ojačalo svoje samopouzdanje na osobnoj i profesionalnoj razini; pruženo 240 sati mentorske podrške studentima od strane profesora
  • održano 8 edukativnih radionica s ciljem jačanja društvene odgovornosti akademske zajednice (teme radionica: Digitalna komunikacija i oglašavanje, Načela održivog razvoja i Globalni ciljevi održivog razvoja, Međusektorska suradnja i dobro upravljanje, Od ideje do projekta)
  • održano 6 gostujućih predavanja na fakultetima o radu udruga uključenih u projekt

 Ciljane skupine

  • studenti Ekonomskog i Grafičkog fakulteta u Zagrebu;
  • sveučilišni nastavnici – nositelji i izvoditelji nastave na osam predmeta;
  • udruge koje djeluju u zajednici kao pružatelji usluga za opće dobro ili rade na projektima razvoja zajednice.