Mladi samouvjereno naprijed!

Kroz profesionalni rad i praćenje razvoja društva, ali i privatnu interakciju s mladima u njihovim dvadesetima u Hrvatskoj, primijetili smo 2 glavna pitanja s kojima se najčešće susreću, najčešće bave i koja ih najviše opterećuju:
1) Čime se želim baviti? Čemu želim posvetiti svoju profesionalnu karijeru, svoj život?
2) Kako to mogu ostvariti?
Mnogi mladi ljudi teško se snalaze u bezbrojnim mogućnostima suvremenog doba podržanim razvojem tehnologije, brzom globalnom razmjenom informacija i procvatom društvenih mreža te globalizacijom općenito. Pod pritiskom odabira najbolje opcije ne znaju koju od tisuću pristupačnih izabrati za svoj profesionalni put pa čak i godinama ostaju
neodlučni, postaju podložni čestim naletima anksioznosti, a ponekad i kliničkoj depresiji.

Kroz projekt Mladi samouvjereno naprijed! željeli smo pomoći mladima da prepoznaju čime se žele baviti u životu, motivirati ih i podržati u njihovoj odluci i namjeri te osposobiti znanjima i vještinama za lakše snalaženje na tržištu rada i zapošljavanje.

Nositelj projekta: Life Potential

Trajanje projekta: 03. rujna 2018. – 28. prosinca 2018.

Financiranje: Projekt je sufinanciran sredstvima iz Proračuna Grada Zagreba

Opći cilj projekta

Jačanje kapaciteta mladih za zapošljavanje i samozapošljavanje u željenoj profesiji.

Specifični ciljevi projekta

 • osvještavanje profesionalnog poziva mladih
 • stjecanje vještina za nadilaženje intrinzičnih prepreka samo-realizaciji mladih studenata i nezaposlenih te njihovo osnaživanje, poticanje inicijative i poduzetnosti
 • poboljšanje i očuvanje psih(ofiz)ičkog zdravlja studenata i mladih nezaposlenih
 • razvijanje mekih vještina studenata i mladih nezaposlenih
 • povećanje zapošljivosti studenata i mladih nezaposlenih

Korisnici

Direktni korisnici

 • 30 studenata (sa zadnjih godina fakulteta) i mladih nezaposlenih uključenih u 2 ciklusa radionica
 •  2 volontera

Indirektni korisnici

 •  članovi obitelji, prijatelji i kolege direktnih korisnika
 • svi korisnici s kojima će se direktni korisnici projekta i predavači susresti u svojem daljnjem profesionalnom radu

Aktivnosti

 1. Planiranje i organizacija događaja
 2. Informiranje javnosti i promidžba događanja
 3. Provedba programa edukativnih radionica osobnog i profesionalnog razvoja

 Očekivani rezultati projekta

 • 30 studenta i mladih nezaposlenih uključeno u program od 12 radionica za svaku skupinu mladih
 • 2 volontera sudjelovalo u provedbi projekta te se indirektno upoznalo s organizacijom događanja i programom radionica
 • provedeno 24 radionica osobnog razvoja u ukupnom trajanju od 48 školskih sati
 • 1 trener i 1 asistent trenera sudjelovao u radionicama i stekao praktično iskustvo rada s polaznicima radionica
 • 3 člana udruge Life Potential steklo iskustvo u provedbi projekta i pojačalo organizacijski kapacitet udruge

Ova mrežna stranica izrađena je uz financijsku podršku Grada Zagreba. Sadržaj ove mrežne stranice u isključivoj je odgovornosti Life Potential organizacije i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Grada Zagreba.