Mladi i osobni razvoj

Mladi i osobni razvoj je polugodišnji projekt čija je svrha bila pomoći mladim ljudima da poboljšaju svoje vještine koje će im pomoći tijekom školovanja, ali i da ih pripremi za svijet rada, jačajući njihovo samopouzdanje, empatiju i komunikacijske vještine. Na radionicama su sudionici stekli nova znanja i vještine potrebne za pisanje dobrog životopisa, pripremu za razgovor za posao i razvijanje kreativnosti koja će im pomoći da se bolje pripreme za tržište rada.

Danas se od mladih traži fleksibilnost, brzo učenje, samopouzdanje i otvoren um, a obrazovni sustav ne odgovara adekvatno potrebama tržišta rada. Formalno obrazovanje zahtijeva pamćenje raznih informacija i jačanje vještina kao što su pamćenje, koncentracija, samodisciplina i slično. U takvom obrazovnom sustavu mladi ne uče dovoljno o praktičnim vještinama za život, zbog čega smo i proveli takav projekt s ciljem edukacije mladih kako se predstaviti, kako učinkovito komunicirati (izvan i unutar tima) i kako postaviti ciljeve.

Nositelj projekta: Life Potential

Trajanje projekta: 01. lipnja 2017. – 31. prosinca 2017.

Financiranje: Projekt je financiran uz financijsku podršku Grada Zagreba.

Opći cilj projekta

Doprinijeti radu s mladima stvaranjem Centra za osobni razvoj za mlade i njegovim aktivnostima u smjeru razvoja učenja i stjecanja cjeloživotnih kompetencija.

Specifični ciljevi projekta

 • stjecanje vještina za suočavanje sa stresnim situacijama u poslovnom okruženju
 • očuvanje mentalnog zdravlja učenika i mladih nezaposlenih
 • razvijanje profesionalnih kompetencija učenika i mladih nezaposlenih
 • povećanje zapošljivosti studenata i mladih nezaposlenih

Ciljne skupine

 • 30 učenika i mladih nezaposlenih uključenih u 2 ciklusa radionica Mladi i osobni razvoj
 • 5 volontera
 • članovi obitelji sudionika obrazovanja za životne vještine

 

Aktivnosti

 1. Planiranje i organizacija događaja
 2. Informiranje javnosti i promocija događaja
 3. Organizacija predavanja
 4.  8 edukativnih radionica za mlade radi povećanja kvalitete života – 2 ciklusa od 4 radionice

 Očekivani rezultati

 • 30 učenika i mladih nezaposlenih se uključilo  u ciklus radionica posvećenih stjecanju životnih vještina
 • u provedbi projekta sudjelovalo je 5 volontera koji su se neizravno upoznali s organizacijom događaja
 • na radionicama su sudjelovala 2 trenera / predavača koja su stekla praktično iskustvo u radu sa polaznicima spomenutih treninga
 • 5 članova udruge steklo je iskustvo u provedbi projekata i osnažilo organizacijske kapacitete udruge.

Ova mrežna stranica izrađena je uz financijsku podršku Grada Zagreba. Sadržaj ove mrežne stranice u isključivoj je odgovornosti Life Potential organizacije i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Grada Zagreba.