Korak po korak do zdravlja

Korak po korak do zdravlja:) je projekt usmjeren na smanjenje stresa prisutnog među radno aktivnim stanovništvom i na taj način prevenciju razvoja bolesti potaknutih stresom, unaprjeđenje zdravlja stanovništva pod čestim i dugotrajnim stresom kroz promociju zdravih navika življenja. 

Nositelj projekta: Life Potential

Partner: Udruga Mobbing – Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga

Financiranje: Provedba projekta je 100% financirana sredstvima Grada Zagreba u iznosu od 10.000,00 Kn.

Opis problema

U sklopu istraživanja portala MojPosao iz 2016. godine provedenog na uzorku od 230 ispitanika u Hrvatskoj, 86% ispitanika izjavilo je kako su na poslu pod stresom. Stres u svojoj osnovi je reakcija tijela na opasnost po život s namjerom da se obrani ili ju izbjegne. Ukoliko se manifestira sporadično i kratkotrajno, ne ostavlja značajne posljedice, no ako je tijelo u dugotrajnom i učestalom stanju stresa, dolazi do negativnih utjecaja na zdravlje i cjelokupan život pojedinca. Simptomi dugotrajnog stanja stresa odražavaju se na fizičkoj, mentalnoj, emocionalnoj i/ili bihevioralnoj razini.

Posljedice dugotrajnog stresa na fizičkoj razini su na primjer čest ubrzan ritam srca, visok krvni tlak, bol u grudnom košu, problemi s kožom i probavom te učestale prehlade. Mentalne smetnje koje se javljaju kao posljedica stresa su na primjer problemi s pamćenjem i koncentracijom, nedosljednost, zamagljenost uma, neodlučnost i sumnja u sebe. Pojedinci pod stresom skloniji su anksioznosti, frustracijama, cinizmu, panici, razdražljivosti, ćudljivosti, depresiji i fatalističkkom razmišljanju. Vrlo često dugotrajan stres potakne razvoj loših navika poput ovisnosti o alkoholu, cigaretama, kofeinu i hrani. Može uzrokovati poremećaje u spavanju i društvenu izolaciju, opću demotivaciju i gubitak smisla za humor. (http://www.stress.org.uk). Ako se slažemo s osnivačem Svjetske zdravstvene organizacije Andrija Štamparom i zdravlje definiramo kao stanje potpunog fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja, onda stres ozbiljno ugrožava zdravlje čak 86% radno aktivnih građana Hrvatske.

Opći cilj projekta

Unaprjeđenje zdravlja radno aktivnih građana razvojem zdravih navika.

Specifični cilj projekta

  • Osvještavanje životnih prioriteta i osnaživanje radno aktivnih građana
  • Razvoj vještina upravljanja stresom (prevencija, eliminacija, optimalna reakcija)
  • Razvoj zdravih životnih navika uz podršku zajednice

Metode rada

Ciljeve projekta Korak po korak do zdravlja ostvarit ćemo kroz holistički program od 5 trosatnih koraka odnosno radionica za 15 radno aktivnih osoba pod nazivom 5 koraka do stress less života! Tijekom redovitih tjednih druženja, polaznici će se upoznati s:

  • utjecajem stresa na zdravlje i zdravim navikama za nošenje sa stresom,
  • praksom pomnosti kroz koju polaznici uče biti u sadašnjem trenutku (otpustiti brige o budućnosti) i osvijestiti stanje tijela, uma i emocija u sigurnom okruženju u vremenu koje posvećuju sebi,
  • izvorima stresa i vlastitim reakcijama na te izvore te naučiti kako ih mijenjati, kako se nositi sa stresom i strahom, kako konfliktne situacije pretvoriti u plodno tlo za suradnju i unaprijediti svoje komunikacijske vještine i rad u timu uz podršku grupe i poziv na dijeljenje iskustava.

Udruga Mobbing proslijedit će poziv na ciklus radionica 5 koraka do stress less života! svojim članovima i korisnicima te na taj način osigurati da edukaciju iz područja stres menadžmenta dobiju korisnici kojima je zaista potrebna.

Direktni korisnici:

15 radno aktivnih osoba u dobi između 25 i 40 godina
1 volonter/ka

Indirektni korisnici:

članovi obitelji, prijatelji i kolege direktnih korisnika
opća populacija informirana o projektu