In Public, In Particular

In Public, In Particular (IPIP) je projekt koji se održavao od 2015. do 2018. godine s ciljem razvijanja i promicanja umjetničkih metoda participacije i specifičnih umjetnosti na četirima europskim ulicama u Zagrebu (Teslina ulica), Dublinu (Thomas Street), Antwerpu (Dambruggestraat) i Turkuu (Linnankatu). Glavni alati za postizanje ovih ciljeva bili su istraživanje publike, javne radionice i međunarodna ulična događanja koja su umjetnici i studenti umjetnosti provodili u uskoj suradnji s uličnim glumcima i publikom s četiriju europskih ulica. 

Life Potential je na ovome projektu sudjelovao kao partner u pripremi i provedbi radionica za studente koji su poticali prolaznike Tesline ulice na angažman u obliku umjetničkih kreacija koje su sami izrađivali i ukazivali istima na potrebu umjetničkih inovacija i kreativnog načina razmišljanja. Na radionicama su se studenti upoznali sa komunikacijskim alatima na temu vještina vođenja intervjua koji su im pomogli u interakciji s ljudima iz Tesline ulice. 

    Nositelj projekta: Turku University of Applied Sciences (TUAS) – Finska

    Partneri: National College of Arts and Design (NCAD) – Irska, Antwerp Royal Academy of Fine Arts Antwerp – Belgija,  Life Potential organizacija

    Trajanje projekta: 01.10.2015. – 31.12.2018.

    Financiranje: Sufinancirano sredstvima programa Europske unije Kreativna Europa.

    Projekt je sufinanciran sredstvima programa Europske unije Kreativna Europa.