Drugo lice komunikacije 

Ovim projektom će se educirati srednjoškolci o načinima prepoznavanja i sprječavanja nasilja u njihovoj okolini i upravljanju potencijalno konfliktnim situacijama putem primjene znanja iz područja socijalnih vještina. Osim učenika, educirat će se i profesori o načinima bržeg prepoznavanja i identificiranja rizika u životu djece i mladih. 

Nositelj projekta: Life Potential

Partneri:  Hotelijersko – turistička škola u Zagrebu i Športska gimnazija Zagreb

Trajanje projekta: 12. listopada 2020. – 31. prosinca 2020.

Financiranje: Projekt Drugo lice komunikacije financiran je sredstvima Grada Zagreba u iznosu od 10.000,00 Kn.

 Opis problema

Unutar širokog spektra neprihvatljivih oblika ponašanja prisutnih među mladima, odlučili smo projekt Drugo lice komunikacije posvetiti prevenciji nasilja među i nad mladima. Kada govorimo o nasilju, pritom mislimo na: bullying (vršnjačko nasilje), nasilje temeljeno na diskriminaciji, kibernetičko nasilje, psihičko i fizičko zlostavljanje.

Svake godine 10.000 mladih Europljana u starosti između 15 i 29 godina umire kao žrtve nasilja. Još i više mladih osoba zbog sudjelovanja, svjedočenja ili straha od nasilja doživljava fizičke, emocionalne, psihološke i/ili sociološke traume koje mogu utjecati na svaki aspekt života mlade osobe stvarajući joj poteškoće u obrazovanju, ostvarivanju zdravih društvenih odnosa i svog životnog potencijala.

Opći cilj projekta

 

Pridonijeti pravovremenom prepoznavanju, zaustavljanju i sprječavanju nasilja među mladima u partnerskim srednjim školama grada Zagreba.

Specifični ciljevi projekta

 

(1) Poboljšanje kvalitete komunikacije učenika partnerskih srednjih škola kroz edukaciju na temu socijalnih vještina, jačanja samopouzdanja, suosjećanja i tolerancije te načina rješavanja konfliktnih situacija.

(2) Unaprjeđenje komunikacije između nastavnika i učenika partnerskih srednjih škola.

 

Direktni korisnici:

 • 40 učenika Hotelijersko – turističke škole u Zagrebu i Športske gimnazije Zagreb
 • 6 profesora Hotelijersko – turističke škole u Zagrebu i Športske gimnazije Zagreb
 • 1 volonter

Indirektni korisnici:

 • članovi obitelji, prijatelji, vršnjaci i susjedi izravnih korisnika te kolege profesora Hotelijersko – turističke škole u Zagrebu i Športske gimnazije Zagreb
 • sve osobe s kojima će se izravni korisnici projekta i predavači susresti u svom budućem životu
 • opća populacija informirana o projektu

Metode rada

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji jedna od dokazanih metoda prevencije nasilja među i nad mladima jest razvoj kognitivnih, emocionalnih i socijalnih vještina koji pomaže pojedincima da se učinkovito snose sa svakodnevnim izazovima. Udruga Life Potential bavi se upravo razvojem navedenih vještina, osobnim i profesionalnim razvojem pojedinaca koristeći se alatima s područja coachinga, neurolingvističkog programiranja, nenasilne komunikacije, gestalt psihoterapije i tehnika pomnosti (mindfulness) te kroz ovaj projekt pridonosi prevenciji nasilja među i nad mladima u Zagrebu, konkretno kroz radionice s učenicima i profesorima Turističko – hotelijerske škole u Zagrebu i Športske gimnazije Zagreb.

Planira se provedba 3 radionice u trajanju od 2 školska sata s učenicima svake škole (ukupno 6 radionica za učenike, 3 u Hotelijersko – turističkoj školi u Zagrebu, a 3 u Športskoj gimnaziji Zagreb) i 2 dvosatne radionice za profesore obju škola koje će ujedno biti mjesto povezivanja dvaju škola i potencijalni početak nekih budućih mogućih suradnji između ove dvije srednje škole.  

Očekivani rezultati projekta

 

 • provedeno 6 radionica socijalnih vještina za učenike partnerskih srednjih škola u ukupnom trajanju od 12 školskih sati;
 • 40 učenika partnerskih srednjih škola unaprijedilo svoje socijalne vještine, ojačalo samopouzdanje, razvilo suosjećanje i toleranciju prema različitom te usvojilo načine rješavanja konfliktnih situacija u svrhu kvalitetne komunikacije s vršnjacima;
 • provedene 2 radionice komunikacijskih vještina za nastavnike partnerskih srednjih škola;
 • 6 profesora partnerskih srednjih škola educirano na temu kako unaprijediti komunikaciju između nastavnika i učenika; 
 • šira javnost upoznata s problematikom vršnjačkog nasilja u školama te projektom kao jednim od načina djelovanja ka smanjenju nasilja među među mladima u zagrebačkim srednjim školama;
 • 1 volonter sudjelovao u provedbi radionica te je unaprijedio svoja znanja na temu nenasilne komunikacije;
 • 2 člana udruge Life Potential steklo dodatno iskustvo u provedbi projekta i pojačalo organizacijski kapacitet udruge za provedbu projekata prevencije neprihvatljivog ponašanja.

Materijali

Poticaj za razmišljanje

Pogledajte ovaj kratak video.
Razmislite…
Kako se je bakica ponašala, a kako mladić? Zašto?
Koje emocije su bile pristune u bakici, a koje u mladiću? Kakva je bila komunikacija?
Što je moglo biti drugačije u načinu razmišljanja, izražavanju emocija, komunikaciji i postupcima da bi ista situacija rezultirala ugodnijim susretom za oboje?

Ova mrežna stranica izrađena je uz financijsku podršku Grada Zagreba. Sadržaj ove mrežne stranice u isključivoj je odgovornosti Life Potential organizacije i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Grada Zagreba.