Stay healthy together!

Stay healthy together! is a project aimed at reducing the stress present among the working population and thus preventing the development of stress-induced diseases, improving the health of the population under frequent and long-term stress through the promotion of healthy living habits.

As part of the project, four consecutive workshops were held over a period of four weeks for a group of 15 working citizens of the city of Zagreb. Workshop participants were invited to share their experiences in a safe and confidential atmosphere and to provide each other with compassion and support in overcoming the challenges they face. Experts from the Life Potential  used techniques from coaching, gestalt psychotherapy, mindfulness and yoga to work on raising students’ life priorities, empowering them, developing stress management skills and developing healthy lifestyles with community support.

Project coordinator: Life Potential

Duration: 22 August 2019 – 31 December 2019

Financing: Project Stay healthy together! was financed by the City of Zagreb in the amount of 10,000.00 HRK.

 Opis problema

Projekt Do zdravlja zajedno! bavi se problematikom stresa među radno aktivnom populacijom, posebice žrtvama mobbinga. U sklopu istraživanja portala MojPosao iz 2016. godine provedenog na uzorku od 230 ispitanika u Hrvatskoj, 86% ispitanika izjavilo je kako su na poslu pod stresom. Stres u svojoj osnovi je reakcija tijela na opasnost po život s namjerom da se obrani ili ju izbjegne. Ukoliko se manifestira sporadično i kratkotrajno, ne ostavlja značajne posljedice, no ako je tijelo u dugotrajnom i učestalom stanju stresa, dolazi do negativnih utjecaja na zdravlje i cjelokupan život pojedinca. Simptomi dugotrajnog stanja stresa odražavaju se na fizičkoj, mentalnoj, emocionalnoj i/ili bihevioralnoj razini.

Posljedice dugotrajnog stresa na fizičkoj razini su na primjer čest ubrzan ritam srca, visok krvni tlak, bol u grudnom košu, problemi s kožom i probavom te učestale prehlade. Mentalne smetnje koje se javljaju kao posljedica stresa su na primjer problemi s pamćenjem i koncentracijom, nedosljednost, zamagljenost uma, neodlučnost i sumnja u sebe. Pojedinci pod stresom skloniji su anksioznosti, frustracijama, cinizmu, panici, razdražljivosti, ćudljivosti, depresiji i fatalističkkom razmišljanju. Vrlo često dugotrajan stres potakne razvoj loših navika poput ovisnosti o alkoholu, cigaretama, kofeinu i hrani. Može uzrokovati poremećaje u spavanju i društvenu izolaciju, opću demotivaciju i gubitak smisla za humor. (http://www.stress.org.uk). Ako se slažemo s osnivačem Svjetske zdravstvene organizacije Andrija Štamparom i zdravlje definiramo kao stanje potpunog fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja, onda stres ozbiljno ugrožava zdravlje čak 86% radno aktivnih građana Hrvatske.

Opći cilj projekta

Unaprjeđenje zdravlja radno aktivnih građana razvojem zdravih navika.

Specifični ciljevi projekta

 

(1) Osvještavanje životnih prioriteta i osnaživanje radno aktivnih građana
(2) Razvoj vještina upravljanja stresom (prevencija, eliminacija, optimalna reakcija)
(3) Razvoj zdravih životnih navika uz podršku zajednice

Direktni korisnici:

    • 15 radno aktivnih osoba u dobi između 25 i 60 godina (posebice žrtve bullyinga i mobbinga)

Indirektni korisnici: 

  • članovi obitelji, prijatelji i kolege direktnih korisnika
  • svi korisnici s kojima će se direktni korisnici projekta i predavači susresti u svojem daljnjem profesionalnom radu
  • opća populacija informirana o projektu

Metode rada

Na temelju sjajnog iskustva rada na za polaznike uočljivo pozitivno transformativnom projektu Korak po korak do zdravlja:), ciljeve projekta Do zdravlja zajedno! ostvarit ćemo kroz intenzivni program od četiri dvoipolsatne radionica jedanput tjedno u razdoblju od ukupno četiri tjedna za skupinu od 15 radno aktivnih osoba u prostoru KGZ – Knjižnice Kajfešov brijeg. Kontinuirana intenzivna druženja u otvorenoj, sigurnoj atmosferi stvaraju uvjete za grupnu koheziju i snažnu podršku svakom njenom članu koja je bitan čimbenik na putu do svjesnog preuzimanja odgovornosti za vlastito zdravlje. U provedbi radionica koristit ćemo se znanjima iz gestalt psihoterapije, coachinga, neurolingvističkog programiranja (NLP-a), mindfulnessa odnosno pomnosti, meditacije, tehnika disanja i joge kako bismo korisnicima pokazali više različitih alata za menadžment stresa te pružili cjelovitu podršku u njihovom putu do zdravih navika.

Kroz četiri radionice polaznike ćemo upoznati s pojmovima stresa i zdravlja, objasniti učinak stresa na zdravlje na fizičkoj, mentalnoj, emocionalnoj i bihevioralnoj razini te ih upoznati sa sindromom sagorijevanja na poslu kao najintenzivnijem obliku utjecaja stresa na funkcioniranje osobe. Objasnit ćemo korelaciju zdravih navika i stresa. Istaknut će se poimence zdrave navike i način na koji smanjuju učinak stresa na zdravlje. Poseban naglasak dat će se na posvećivanje pažnje osnovnim životnim potrebama kao što su dovoljna količina sna, kretanje, prehrana i vrijeme za sebe.

Predstavit ćemo polaznicima alate stres menadžmenta iz područja NLP-a i gestalt psihoterapije kao što su:

  • osvještavanje stresoravlastitih reakcija na stresore,
  • razumijevanje agresora kroz tehnike perceptivnih pozicija,
  • osvještavanje vlastitih vrijednosti i propitkivanje potencijalne diskrepancije između vrijednosti i aktualnog načina života,
  • načela asertivne komunikacije,
  • strategije postavljanja granica i rješavanja konfliktnih situacija na poslu itd.

Svaki predstavljen alat polaznici će potom iskustveno isprobati kroz rad u paru ili manjim grupama te osvijestiti doživljeno, naučeno i primjenu u svakodnevnom životu kroz grupnu refleksiju.

Polaznike ćemo upoznati i s alatima pomnosti odnosno mindfulnessa u ulozi stres menadžmenta čija osnovna funkcija je dovesti praktikanta u sada i ovdje, preusmjeriti mu/joj pažnju sa straha od najgoreg mogućeg ishoda događaja u budućnosti na realnu sadašnjost. Tijekom ciklusa radionica polaznici će se upoznati s određenim tehnikama disanja (dirgha, apana itd.) uz pomoć kojih će produbiti dah i opskrbiti tijelo s više kisika i energije, te naučiti kako uz pomoć daha kontrolirati svoj odnos prema situaciji.

Bitan dio svake radionice bit će i grupno dijeljenje, najčešće vezano za događaje i emocije koje su se desile u proteklih tjedan dana, uz podršku i
psihoterapijski rad izvoditelja aktivnosti kroz tehnike Gestalt psihoterapije i coachinga.

Očekivani rezultati projekta

 

Petnaest radno aktivnih građana u dobi između 25 i 60 godina osvijestilo je vlastite životne prioritete te se osnažilo živjeti u skladu s njima, razvilo je vještine upravljanja stresom i potaknuto je razviti zdrave životne navike uz podršku zajednice kroz četiri radionice održane u Knjižnici Kajfešov brijeg u studenom 2019.

Ova mrežna stranica izrađena je uz financijsku podršku Grada Zagreba. Sadržaj ove mrežne stranice u isključivoj je odgovornosti Life Potential organizacije i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Grada Zagreba.