Do zdravlja zajedno!

Do zdravlja zajedno! je projekt usmjeren na smanjenje stresa prisutnog među radno sposobnim stanovništvom i na taj način sprečavanje razvoja bolesti izazvanih stresom, poboljšanje zdravlja stanovništva pod čestim i dugotrajnim stresom kroz promicanje zdravih životnih navika.

U sklopu projekta održane su četiri uzastopne radionice u razdoblju od četiri tjedna za grupu od 15 zaposlenih građana grada Zagreba. Sudionici radionice su podijelili svoja iskustva u sigurnoj i povjerljivoj atmosferi te pružili jedni drugima suosjećanje i podršku u prevladavanju izazova s kojima se susreću. Stručnjaci iz Life Potential organizacije koristili su tehnike iz coachinga, gestalt psihoterapije, mindfulnessa i joge kako bi radili na podizanju životnih prioriteta polaznika radionice, osnaživanju istih, razvijanju vještina upravljanja stresom i razvoju zdravih stilova života uz podršku zajednice.

Nositelj projekta: : Life Potential

Trajanje projekta: 22. kolovoza 2019. – 31. prosinca 2019.

Financiranje: Projekt Do zdravlja zajedno! je financiran uz financijsku podršku Grada Zagreba u iznosu od  10,000.00 HRK.

 Opis problema

Projekt Do zdravlja zajedno! bavi se problematikom stresa među radno aktivnom populacijom, posebice žrtvama mobbinga. U sklopu istraživanja portala MojPosao iz 2016. godine provedenog na uzorku od 230 ispitanika u Hrvatskoj, 86% ispitanika izjavilo je kako su na poslu pod stresom. Stres u svojoj osnovi je reakcija tijela na opasnost po život s namjerom da se obrani ili ju izbjegne. Ukoliko se manifestira sporadično i kratkotrajno, ne ostavlja značajne posljedice, no ako je tijelo u dugotrajnom i učestalom stanju stresa, dolazi do negativnih utjecaja na zdravlje i cjelokupan život pojedinca. Simptomi dugotrajnog stanja stresa odražavaju se na fizičkoj, mentalnoj, emocionalnoj i/ili bihevioralnoj razini.

Posljedice dugotrajnog stresa na fizičkoj razini su na primjer čest ubrzan ritam srca, visok krvni tlak, bol u grudnom košu, problemi s kožom i probavom te učestale prehlade. Mentalne smetnje koje se javljaju kao posljedica stresa su na primjer problemi s pamćenjem i koncentracijom, nedosljednost, zamagljenost uma, neodlučnost i sumnja u sebe. Pojedinci pod stresom skloniji su anksioznosti, frustracijama, cinizmu, panici, razdražljivosti, ćudljivosti, depresiji i fatalističkkom razmišljanju. Vrlo često dugotrajan stres potakne razvoj loših navika poput ovisnosti o alkoholu, cigaretama, kofeinu i hrani. Može uzrokovati poremećaje u spavanju i društvenu izolaciju, opću demotivaciju i gubitak smisla za humor. (http://www.stress.org.uk). Ako se slažemo s osnivačem Svjetske zdravstvene organizacije Andrija Štamparom i zdravlje definiramo kao stanje potpunog fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja, onda stres ozbiljno ugrožava zdravlje čak 86% radno aktivnih građana Hrvatske.

Opći cilj projekta

Unaprjeđenje zdravlja radno aktivnih građana razvojem zdravih navika.

Specifični ciljevi projekta

 

(1) Osvještavanje životnih prioriteta i osnaživanje radno aktivnih građana
(2) Razvoj vještina upravljanja stresom (prevencija, eliminacija, optimalna reakcija)
(3) Razvoj zdravih životnih navika uz podršku zajednice

Direktni korisnici:

    • 15 radno aktivnih osoba u dobi između 25 i 60 godina (posebice žrtve bullyinga i mobbinga)

Indirektni korisnici: 

  • članovi obitelji, prijatelji i kolege direktnih korisnika
  • svi korisnici s kojima će se direktni korisnici projekta i predavači susresti u svojem daljnjem profesionalnom radu
  • opća populacija informirana o projektu

Metode rada

Na temelju sjajnog iskustva rada na za polaznike uočljivo pozitivno transformativnom projektu Korak po korak do zdravlja:), ciljeve projekta Do zdravlja zajedno! ostvarit ćemo kroz intenzivni program od četiri dvoipolsatne radionica jedanput tjedno u razdoblju od ukupno četiri tjedna za skupinu od 15 radno aktivnih osoba u prostoru KGZ – Knjižnice Kajfešov brijeg. Kontinuirana intenzivna druženja u otvorenoj, sigurnoj atmosferi stvaraju uvjete za grupnu koheziju i snažnu podršku svakom njenom članu koja je bitan čimbenik na putu do svjesnog preuzimanja odgovornosti za vlastito zdravlje. U provedbi radionica koristit ćemo se znanjima iz gestalt psihoterapije, coachinga, neurolingvističkog programiranja (NLP-a), mindfulnessa odnosno pomnosti, meditacije, tehnika disanja i joge kako bismo korisnicima pokazali više različitih alata za menadžment stresa te pružili cjelovitu podršku u njihovom putu do zdravih navika.

Kroz četiri radionice polaznike ćemo upoznati s pojmovima stresa i zdravlja, objasniti učinak stresa na zdravlje na fizičkoj, mentalnoj, emocionalnoj i bihevioralnoj razini te ih upoznati sa sindromom sagorijevanja na poslu kao najintenzivnijem obliku utjecaja stresa na funkcioniranje osobe. Objasnit ćemo korelaciju zdravih navika i stresa. Istaknut će se poimence zdrave navike i način na koji smanjuju učinak stresa na zdravlje. Poseban naglasak dat će se na posvećivanje pažnje osnovnim životnim potrebama kao što su dovoljna količina sna, kretanje, prehrana i vrijeme za sebe.

Predstavit ćemo polaznicima alate stres menadžmenta iz područja NLP-a i gestalt psihoterapije kao što su:

  • osvještavanje stresoravlastitih reakcija na stresore,
  • razumijevanje agresora kroz tehnike perceptivnih pozicija,
  • osvještavanje vlastitih vrijednosti i propitkivanje potencijalne diskrepancije između vrijednosti i aktualnog načina života,
  • načela asertivne komunikacije,
  • strategije postavljanja granica i rješavanja konfliktnih situacija na poslu itd.

Svaki predstavljen alat polaznici će potom iskustveno isprobati kroz rad u paru ili manjim grupama te osvijestiti doživljeno, naučeno i primjenu u svakodnevnom životu kroz grupnu refleksiju.

Polaznike ćemo upoznati i s alatima pomnosti odnosno mindfulnessa u ulozi stres menadžmenta čija osnovna funkcija je dovesti praktikanta u sada i ovdje, preusmjeriti mu/joj pažnju sa straha od najgoreg mogućeg ishoda događaja u budućnosti na realnu sadašnjost. Tijekom ciklusa radionica polaznici će se upoznati s određenim tehnikama disanja (dirgha, apana itd.) uz pomoć kojih će produbiti dah i opskrbiti tijelo s više kisika i energije, te naučiti kako uz pomoć daha kontrolirati svoj odnos prema situaciji.

Bitan dio svake radionice bit će i grupno dijeljenje, najčešće vezano za događaje i emocije koje su se desile u proteklih tjedan dana, uz podršku i
psihoterapijski rad izvoditelja aktivnosti kroz tehnike Gestalt psihoterapije i coachinga.

Očekivani rezultati projekta

 

Petnaest radno aktivnih građana u dobi između 25 i 60 godina osvijestilo je vlastite životne prioritete te se osnažilo živjeti u skladu s njima, razvilo je vještine upravljanja stresom i potaknuto je razviti zdrave životne navike uz podršku zajednice kroz četiri radionice održane u Knjižnici Kajfešov brijeg u studenom 2019.

Ova mrežna stranica izrađena je uz financijsku podršku Grada Zagreba. Sadržaj ove mrežne stranice u isključivoj je odgovornosti Life Potential organizacije i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Grada Zagreba.