Radionica komunikacijskih vještina

Datum: 14.11.2018. 
Vrijeme: 16 h – 18 h 
Lokacija: Ul. kneza Mislava 11

Opis radionice

Organiziramo dvodnevnu radionicu na kojoj će polaznici imati priliku proći kroz komunikacijske modele koji će im pomoći pri osvještavanje modela uspješne komunikacije u interakciji s drugima, te saznati kako pristupiti fleksibilnijem načinu komuniciranja kroz veću razinu svjesnosti.

Na predavanje ćemo se osvrnuti na vještine verbalne i neverbalne komunikacije te elemente koji čine uspješnu komunikaciju.

Također ćemo spomenuti potencijalne blokade, poput straha i anksioznosti koji se javljaju prilikom držanja prezentacija ili bilo koje vrste javnih govora. Kada smo svjesni sebe u komunikaciji imamo mogućnost učinkovite komunikacije koja rezultira dubljom povezanošću s drugima.

Prvi dio radionice je u ponedjeljak 14. siječnja, a drugi dio u srijedu 16.siječnja. Preporuča se sudjelovanje na obje radionice, ali moguće je doći i na samo jedan termin ?